top of page
Kvarteto Martinů (c)PetraHajska_edited.jpg

O nás

Kvarteto Martinů se řadí mezi významné představitele české kvartetní školy. Na svém počátku bylo pedagogicky formováno členy Vlachova a Smetanova kvarteta Viktorem Moučkou a Antonínem Kohoutem. Mezi jejich dalšími učiteli se pak prosadily osobnosti světové kvartetní tradice – členové kvartetů Quarneri, Tel Aviv, Juliard nebo Amadeus.
Záhy získalo kvarteto (tehdy ještě jako Havlákovo) řadu laureátských titulů na prestižních mezinárodních soutěžích. K nejvýznamnějším patří ocenění ze soutěže Yehudi Menuhina v Portsmouth, ARD v Mnichově, Evianu, a Pražského jara.
Na tyto úspěchy navázalo Kvarteto Martinů oceněními za CD nahrávky českých skladatelů. Souborná nahrávka sedmi smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů získala cenu veletrhu MIDEM v Cannes, nahrávka Smyčcových kvartetů Leoše Janáčka a Terezín Ghetto Requiem Sylvie Bodorové cenu britského hudebního portálu MusicWeb International. 
V současnosti bylo hudebními kritiky (Gramophone, BBC Music Magazine, Classica, Harmonie) vysoce oceněno dvojalbum s kvintety Sergeje Tanějeva (Supraphon 2015) a nahrávka komorní hudby Petra Ebena (Supraphon 2017). Hudební měsíčník Harmonie napsal: „Kvarteto Martinů patří nejen do elity české, ale i světové a hraje s neuvěřitelným entusiasmem a virtuozitou…“, francouzský časopis CLASSICA kvarteto hodnotil takto: „Kvarteto Martinů má velkorysé gesto… Dva smyčcové kvintety odhalují bohatství inspirace a svěžest, kterou interpreti zprostředkovávají ve svém moderním podání s bezkonkurenční elegancí."
Během své bohaté hudební kariéry účinkovalo Kvarteto Martinů na prestižních koncertních podiích Evropy, Severní Ameriky a Japonska a spolupracovalo s rozhlasovými stanicemi BBC, Radio France, ARD, ORF nebo s Českým rozhlasem. Mimořádně objevná byla například jejich nahrávka tří Smyčcových kvartetů Františka Škroupa (vydal Radioservis) nebo nahrávka Hobojového kvartetu předního moderního amerického skladatele Elliotta Cartera . K posledním nahrávkám pro ČR patří Sonáta pro violu a smyčcové kvarteto Luboše Fišera s violistkou Jitkou Hosprovou.

V posledních letech se kvarteto též podílí na nahrávkách kompozic soudobých skladatelů z USA E. McKinleyho, S. Danknera, D. Posta, G. Huttera, stejně jako v nedávné minulosti dokončilo nahrávku

12 smyčcových kvartetů česko-amerického skladatele Tomáše Svobody, žijícího a tvořícího v Portlandu (Oregon). Kvarteto aktivně podporuje i realizaci děl českých současných skladatelů, z nichž některá jejich díla byla Kvartetu Martinů věnována.

Za mimořádný počin se mohou považovat kurzy komorní hudby

PLAYWIP, jež kvartetisté pořádají na různých místech České republiky a jichž se zúčastňují hudebníci a milovníci komorní hudby z celého světa včetně Japonska, USA, Kanady, Tchaj-wanu, Jihoafrické republiky nebo Nového Zélandu.

Lubo%C5%A1%202_edited.jpg

Lubomír Havlák - housle

absolvent konzervatoře u V. Rejška a AMU v Praze u A. Moravce, se již v průběhu studií intenzivně věnoval komorní hudbě, jež se pak stala jeho celoživotní náplní. K jeho uměleckému růstu přispěla též účast na mistrovských kursech N. Milsteina v Curychu. Je vítězem Národní soutěže konzervatoří a držitelem Ceny za interpretaci soudobé skladby v soutěži Carla Flesche v Londýně. Studia zakončil provedením houslových koncertů A. Dvořáka a J. Brahmse v pražském Rudolfinu.

V roce 1976 zakládá Havlákovo kvarteto, později Kvarteto Martinů. Kromě koncertních a nahrávacích aktivit kvarteta se věnuje vedení komorních orchestrů - např. Komorního orchestru Národního divadla, se kterým vystupuje též sólově, a pedagogické činnosti.

Každoročně organizuje mezinárodní kurzy Kvarteta Martinů PLAYWIP.

Hraje na nástroj Karla Boromejského Dvořáka z roku 1891.

Ad%C3%A9la%202_edited.jpg

Adéla Štajnochrová - housle

absolvovala Konzervatoř a AMU v Praze. Je zároveň absolventkou londýnské Guildhall School of Music and Drama. Byla vybrána do studentského programu London Symphony Orchestra. V doktorandském studiu na HAMU v Praze se zaměřila na dobové aspekty interpretace houslového koncertu L. van Beethovena a svá studia završila jeho provedením s orchestrem Musica Florea. Účastnila se mistrovských kurzů, kde pracovala s L. Kaplanem, S. Ashkenasim, I. Levinem, M. Bourguem, J. Hollowayem ad.

Aktivně se věnuje hře jak na moderní, tak na barokní housle. Je členkou klavírního tria ArteMiss a Škampova kvarteta. Působí v souborech zabývajících se poučenou interpretací Staré hudby (Musica Florea, Collegium 1704 ad.) a vystupuje sólově. Na koncertních podiích byla partnerem takových osobností hudebního světa jako jsou Christian Poltéra, Kathryn Scott, Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Ester Hoppe.

V poslední době se Adélinou vášní stala výuka hry na housle dětí od tří let. Přípravě na tuto pedagogickou činnost, která probíhá pod náročným odborným dozorem, věnuje velkou energii.

Stupka Martin, portrét_edited_edited.jpg

Martin Stupka - viola

je pražský rodák a jeho hudební počátky jsou od dětství spjaty se zobcovou flétnou, houslemi a akordeonem. Na violu začal hrát na hudebním Gymnáziu J. Nerudy, pokračoval na Pražské konzervatoři a studia završil v Berlíně na Hochschule für Musik Hanns Eisler a na Universität der Künste.

Další zkušenosti a prohloubení zájmu o různé hudební žánry získal Martin účastí na rozličných interpretačních kurzech barokní, komorní i jazzové hudby.

Curriculum Martina Stupky ukazuje na jeho pozoruhodný hudební talent a jeho radost z pohybování se mezi různými hudebními žánry a spolupracovat s různými hudebními soubory. Jeho vystoupení a úspěchy ho přivedly na prestižní místa a festivaly, a tím utvrdily jeho pověst jako všestranného a zkušeného violisty. 

Martin lektoroval na letních mistrovských kurzech v Dobřichovicích a v současnosti pedagogicky působí na Hudební fakultě AMU.

Členem Kvarteta Martinů je od roku 2023.

JItka%252520P_edited_edited_edited.jpg

Jitka Vlašánková - violoncello

studia na pražské konzervatoři a na AMU u R.Lojdy, A. Večtomova a M.Sádlo zakončila Rokokovými variacemi P.I.Čajkovského v pražském Rudolfinu a Koncertem D dur J.Haydna. Stipendium Britské Rady jí umožnilo půl roku studovat u legendárního Williama Pleethe v Londýně. Na mistrovských kurzech u A.Navarry, E.Rauttia, nebo na semináři Georga Piatigorského v Los Angeles u B.Greenhouse získala další zkušenosti. Mezi úspěchy na soutěžích patří 3. cena a titul laureáta v soutěži Pražské jaro, Cena za nejlepší provedení skladby D.Poppera na Soutěži Pablo Casalse v Budapešti, Cena za nejlepší Dvořákovo Rondo g moll v soutěži Ministerstva kultury, 1. cena v celostátní soutěži "Beethovenův Hradec". Vystoupila na recitálech doma i v zahraničí. Pro Český rozhlas natočila mj. violoncellové sonáty Rachmaninova, Chopina, Francka, Šostakoviče, Schuberta. Její CD „J. S. Bach: Suity pro sólo cello“ získalo uznání od hudebního časopisu HARMONIE a bylo označeno jako "Tip harmonie". Členkou Kvarteta Martinů se stala roku 1987. Je též členkou Pro Arte Trio a v minulosti vystoupila na podiích např. s J.Sukem, J.Hálou, Arto Norasem, Michelem Lethiecem, Colinem Carrem, Panochovým, Pražákovým či Stamicovým kvartetem, Manhattan Quartet ad. Byla členkou porot mezinárodních soutěží v Pretorii (JAR), v Rakousku nebo na Soutěži Nadace B. Martinů. Hraje na francouzský nástroj François Gand 1830. Od r. 2000 vyučuje violoncello a komorní hru na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy.

bottom of page